Liên hệ

Chúng tôi cảm ơn các bạn đã quan tâm đến Khoa Tài chính Ngân hàng. Mọi câu hỏi, nhận xét hoặc phản hồi vui lòng gởi về địa chỉ email khoatcnh@hoasen.edu.vn hoặc gọi đến các số điện thoại của văn phòng khoa tại các cơ sở.

LIÊN HỆ

Cơ sở Quang Trung (xem bản đồ tại đây)

Cơ sở Nguyễn Văn Tráng (xem bản đồ tại đây)

Facebook Instagram Youtube image