About Us

Trường Đại học Hoa Sen là cơ sở đào tạo các chương trình đại học và sau đại học có uy tín trong cả nước. Các chương trình đào tạo Thạc sĩ của trường Đại học Hoa Sen đã được bắt đầu từ năm 2015, đến nay đã xây dựng được nền tảng chương trình và chuẩn bị triển khai mở rộng thêm nhiều chuyên ngành đào tạo mới. Với mong muốn mang đến cho người học những trải nghiệm và lợi ích tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, qui mô đào tạo, vào ngày 01/ 04/ 2021, Trường Đại học Hoa Sen ký Quyết định chính thức thành lập Viện Đào tạo Sau đại học. Trước đó, vào chiều ngày 27/ 03/ 2021, trong hội thảo chuyên đề giới thiệu CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA), PGS. TS. Hà Thị Ngọc Oanh – Giảng viên và phụ trách chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh cũng đã trình bày sơ lược về tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý đào tạo của Viện.

[EN] Tầm nhìn – Sứ mệnh
Trường Đại học Hoa Sen là cơ sở đào tạo các chương trình đại học và sau đại học có uy tín trong cả nước. Các chương trình đào tạo Thạc sĩ của trường Đại học Hoa Sen đã được bắt đầu từ năm 2015, đến nay đã xây dựng được nền tảng chương trình và chuẩn bị triển khai mở rộng thêm nhiều chuyên ngành đào tạo mới. Với mong muốn mang đến cho người học những trải nghiệm và lợi ích tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, qui mô đào tạo,...
Facebook Instagram Youtube image