Đại học Hoa Sen

Quy định – Quy trình

Tên văn bảnSố hiệu
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nghiên cứu Khoa học. (01.7.2016)NS-QyĐ-24
Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của Giảng viên Trường Đại học Hoa Sen. (01.12.2012)NCKH-QyĐ-01
Quy định về Nghiên cứu khoa học (Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa học. Khoa Kinh tế Thương mại – 15.12.2015)NNVHH-QyĐ-01. KTTM-QyĐ-01
Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại trường ĐẠi học Hoa Sen. (19.11.2012)1237/QĐ-NS
Quy định về Hội đồng Khoa học và Đào tạo. (07.7.2014)689/QĐ-ĐHHS
Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. (22.4.2015)55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Facebook Youtube Tiktok Zalo