Đại học Hoa Sen

Nghiên cứu khoa học

Quy định – Quy trình
Tên văn bản Số hiệu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nghiên cứu Khoa học. (01.7.2016) NS-QyĐ-24 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của Giảng viên Trường Đại học Hoa Sen. (01.12.2012) NCKH-QyĐ-01 Quy định về Nghiên cứu khoa học (Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa học. Khoa Kinh tế Thương mại – 15.12.2015) NNVHH-QyĐ-01. KTTM-QyĐ-01 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại trường ĐẠi học Hoa Sen. (19.11.2012) 1237/QĐ-NS Quy định về Hội đồng Khoa học và Đào tạo. (07.7.2014) 689/QĐ-ĐHHS...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo