Đại học Hoa Sen

Nhân sự

TS. Lê Thị Ngọc Tú

Email: tu.lethingoc@hoasen.edu.vn

Phone: 028.7309 1991 – 11.284

Dr. Tu Le has a background in Economics and Mathematics. She has substantial working experience in two research fields of Development Economics; Environmental Economics and Women Empowerment. She has gained tremendous experience in working with microdata, big data, satellite data, quantitative analysis, geography information system, systematic review, meta-analysis, and program evaluation. With a strong background in Economics and Mathematics, Dr. Tu Le has successfully turned her long-life passion for women empowerment into highly impactful research.

At the Office of Research Affairs and International Relations – Hoa Sen University, Dr. Tu is responsible for the following areas of work: Provide leadership, advocacy, and coordination for research activities and international cooperation. Develop and implement action plans for the office of research and international cooperation. Connect and coordinate with faculties, institutes, and other stakeholders to promote research activities and international cooperation.

Tốt nghiệp chuyên ngành về Kinh tế và Toán học, TS Lê Thị Ngọc Tú có kinh nghiệm làm việc trong hai lĩnh vực của Kinh tế phát triển là: Kinh tế Môi trường và Trao quyền cho Phụ nữ. Cô đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm việc với dữ liệu vi mô, dữ liệu vĩ mô, dữ liệu vệ tinh, phân tích định lượng, hệ thống thông tin địa lý, đánh giá tổng quan, đánh giá dự án. Với nền tảng vững chắc về Kinh tế và Toán học, Tiến sĩ Tú đã thành công trong việc biến niềm đam mê của mình trong lĩnh vực trao quyền cho phụ nữ thành những nghiên cứu có tác động xã hội.

Công tác tại Phòng Nghiên cứu và Hợp tác Quốc tế, Trường ĐH Hoa Sen, TS. Tú phụ trách quản lý, xây dựng, điều phối các hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Bên cạnh việc xây dựng, phát triển khai các kế hoạch hành động cho Phòng, TS Tú còn thực hiện kết nối, phối hợp với Khoa, Viện và các bên liên quan khác để thúc đẩy phát triển hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

ThS. Nguyễn Văn Thuận

Email: thuan.nguyenvan@hoasen.edu.vn

Phone: 028.7309 1991 – 11.283

Mr. Nguyen Van Thuan has background in Education and Social Work with main focus on Community Development, International Relation, and Educational Management. He earned a Master degree in Social Work at Flinders University (Australia) awarded by Australian Government and an international certificated in Child Development awarded by Israel Ministry of Foreign Affairs. Thuan has extensive experience at both managerial positions in several working areas, including: non-government, civil society, education, and international relations.

At the Office of Research Affairs and International Relations – Hoa Sen University, Mr. Thuan is incharge of the work of international cooperations, which help to facilitate the collaboration and connections with the best universities and institutions from across the globe to advance the research and education missions of Hoa Sen University.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Thuận tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục và Công tác Xã hội với các lĩnh vực chuyên môn chính như: Phát triển cộng đồng, Quản lý giáo dục, và Quan hệ quốc tế. Ông Thuận được cấp bằng Thạc sĩ ngành Công tác Xã hội tại Đại học Flinders (Australia) thuộc chương trình học bổng của chính phủ Australia và chứng chỉ Phát triển trẻ em do Bộ Ngoại giao Israel cấp. Ông Thuận có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn và quản lý thuộc các lĩnh vực công việc khác nhau tại các tổ chức phi chính phủ quốc tế và cơ sở giáo dục.

Tại Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, ông Thuận phụ trách lĩnh vực Hợp tác quốc tế với nhiệm vụ quản lý và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các trường đại học danh tiếng trên thế giới góp phần hiện thực hóa mục tiêu và sứ mệnh của trường Đại học Hoa Sen.

Đoàn Thị Minh Huệ

Email: hue.doanthiminh@hoasen.edu.vn

Phone: 028.73091991 – 11.282

Chị Đoàn Thị Minh Huệ là nhân sự phụ trách công tác đối nội của Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế với các đơn vị nội bộ; triển khai việc trao đổi học thuật trong nước (hội thảo, hội nghị, đăng bài tạp chí trong nước…); điều phối việc thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong nước; phụ trách website, cơ sở dữ liệu về công trình khoa học của giảng viên; phụ trách công tác hành chính, báo cáo và hậu cần của Phòng; thực hiện hoạt động truyền thông của Phòng có liên quan đến nghiên cứu khoa học trong nước.

Doan Thi Minh Hue is in charge of internal affairs between the Office of Research and International Cooperation and other units within Hoa Sen University; implements domestic academic exchanges (seminars, conferences, domestic journal publishing…); coordinates the implementation of domestic scientific research projects; undertakes lecturers’ scientific works on website and database; responsible for administration, reports and logistics of the Office; carries out communication activities of the Office related to domestic scientific research.

Facebook Youtube Tiktok Zalo