Thông báo gia hạn thời gian tốt nghiệp

Khoa Kinh tế và Quản trị xin thông báo về việc gia hạn thời gian tốt nghiệp dành cho sinh viên bậc cao đẳng khóa 11, 12 và đại học khóa 11, 12 vào tháng 12/2017 như sau:

 

Danh mục liên quan

Thông báo Tiện ích Tin nổi bật
image