Kế hoạch nộp Đề án/ Báo cáo HK20.1B

Khoa xin thông báo đến các bạn Sinh viên lịch nộp Báo cáo Thực tập Nhận thức 20.1B như sau:

Ngành Kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân lực, Quản trị Văn phòng

Thời gian và địa điểm nộp Báo cáo TT Nhận thức:

Thời gian: Thứ tư, ngày 03/3/2021, Sáng: từ 8:00 – 11:00 giờ; Chiều: từ 13:00 – 16:00

Địa điểm: Phòng 108 – VP khoa Kinh tế và Quản trị – CS Quang Trung 2 (gặp chị Hồng Chi)

Thời gian kiến báo cáo Thứ sáu, ngày 12/3/2021 (Phòng cụ thể sẽ thông báo sau)

Ngành Marketing, Hệ thống thông tin quản lý

Thời gian và địa điểm nộp Báo cáo Thực tập Nhận thức:

Thời gian: Thứ năm, ngày 04/3/2021, Sáng: từ 8:00 – 11:00 giờ; Chiều: từ 13:00 – 16:00.

Địa điểm: Phòng 108 – VP khoa Kinh tế và Quản trị – CS Quang Trung 2 (gặp chị Lợi)

Thời gian báo cáo dự kiến: Thứ năm, 11/3/2021 (Phòng cụ thể sẽ thông báo sau)

Danh mục liên quan

Thông báo Tin nổi bật
image