Đại học Hoa Sen

Thông tin tham dự hội thảo VEAM 2018

Ngày 11 và 12/6, cô Nguyễn Phương Liên – giảng viên khoa Kinh tế và quản trị trường đại học Hoa Sen cùng đồng tác giả là Giáo sư Trần Nam Bình đại học UNSW Business School có bài báo cáo “Impact of tax rate, tax compliance burden, and governance on tax revenue: được trình bày tại hội thảo “ Các nhà kinh tế học Việt Nam thường niên lần thứ 11 do trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, cùng với các tổ chức: the Development and Policies Research Center (DEPOCEN), the French National Center for Scientific Research (CNRS) đồng tổ chức hội nghị VEAM 2018 tại đại học Ngoại Thương Hà Nội.

Cựu sinh viên của khoa Kinh tế và Quản trị: Phan Nguyễn Ngọc Xuân Mỹ nay là Ph.D student tại Newzeland cũng tham dự. 

image