Mục tiêu đào tạo

  • Sinh viên tốt nghiệp của chương trình sẽ trở thành nguồn nhân lực có đủ trình độ chuyên môn về lĩnh vực kinh doanh quốc tế để làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia.
  • Hoàn thiện khả năng lập luận và phương pháp giải quyết những vấn đề phức tạp trong bối cảnh kinh tế hiện tại.
  • Nắm vững kiến thức chuyên sâu về thương mại, thị trường toàn cầu và đầu tư quốc tế để có thể tham gia vào cấp quản lý vĩ mô.
  • Phát triển khả năng ngoại ngữ trong công việc, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và đàm phán chiến lược. Ngoài ra, sinh viên sẽ có nền tảng cơ bản để giao tiếp bằng ngoại ngữ thứ hai.
  • Cho phép sinh viên tốt nghiệp tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn, cả trong và ngoài nước.
image