Kế hoạch thu báo cáo thực tập tốt nghiệp và đề án ngành Marketing – HK2 – NH2022-2023

 • Thu báo cáo (thực tập, đề án):
  • Thời hạn: tuần 15, thứ Năm (29/6/2023)
  • Địa điểm: Tại CS Quang Trung 2 (sẽ thông báo phòng sau)
  • Thời gian:
   • Sáng: từ 8g30-11g30
   • Chiều: từ 13g30-16g30)
 • Báo cáo thuyết trình của thực tập tốt nghiệp: (dự kiến)
  • Thời gian: tuần 17 – thứ Năm (13/7/2023)
  • Địa điểm: sẽ thông báo sau (dự kiến tại cơ sở Quang Trung 2)
Facebook Instagram Youtube image