Hội thảo “Giải Nobel kinh tế và phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trong doanh nghiệp”

Khoa Kinh tế & Quản trị cùng đội ngũ các Giảng viên tại Khoa tổ chức buổi Workshop với chủ đề “Giải Nobel kinh tế và phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trong doanh nghiệp” nhằm tạo môi trường chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm quý báu về NCKH của thế hệ đi trước, qua đó truyền cảm hứng đến các bạn sinh viên của các khóa có thể tự rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiên cứu của cá nhân.

Buổi hội thảo trên tinh thần chia sẻ và trao đổi về Nobel Kinh tế 2021 cũng như giới thiệu phương pháp thực nghiệm trong nghiên cứu khoa học, từ đó giúp cho sinh viên khoa Kinh tế Quản trị hiểu hơn cách áp dụng nghiên cứu khoa học trong thực tế và nắm bắt được các cách thức, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trong doanh nghiệp.

Buổi hội thảo diễn ra với hai nội dung chính:

Nội dung 1: Tiếp cận từ góc độ nhà khoa học

  • Giới thiệu về giải Nobel Kinh tế 2021
  • Công trình nghiên cứu thực nghiệm đạt giải Nobel kinh tế 2021
  • Khái quát phương pháp nghiên cứu thực nghiệm
  • Các ứng dụng nghiên cứu thực nghiệm trong hoạt động kinh doanh và marketing của doanh nghiệp
  • Kết luận và đánh giá tiềm năng từ học thuyết Nobel kinh tế và phương pháp thực nghiệm trong tương lai ở Việt Nam.

Nội dung 2: Tiếp cận từ góc độ doanh nghiệp

  • Đánh giá của doanh nghiệp về phương pháp thực nghiệm của Nobel kinh tế.
  • Các lĩnh vực có thể ứng dụng phương pháp thực nghiệm trong doanh nghiệp.
  • Thuận lợi và khó khăn khi triển khai và áp dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trong doanh nghiệp.
  • Việc kết hợp giữa trường học và doanh nghiệp trong việc thực hiện và triển khai phương pháp thực nghiệm.
  • Kết luận và đánh giá tiềm năng của phương pháp thực nghiệm trong các vấn đề cần nghiên cứu trong doanh nghiệp.

✍️Đăng ký tham dự tại: https://forms.gle/pd4RNa4jnNFk1ukZA

⏰Thời gian: 18h45 – 20h30, Ngày 31/03/2022 (Thứ 5)

💻Hình thức: Online – Google Meet và Livestream tại Fanpage Khoa Kinh tế & Quản trị 

image image image image