Hình thức tuyển sinh

  • Sơ tuyển hồ sơ (Văn bằng, Thư trình bày nguyện vọng, kế hoạch cá nhân, Thư đề nghị theo học, Thư giới thiệu từ giảng viên hoặc cấp quản lý tại nơi công tác)
  • Thi tuyển tập trung:
    • Kiến thức kinh tế, xã hội.
    • Tiếng Anh
  • Phỏng vấn trực tiếp
Facebook Youtube Tiktok Zalo