Đại học Hoa Sen

Quản Trị Kinh Doanh

Mã ngành: 7340101

Với mục tiêu đào tạo những nhà quản lý tương lai, Chương trình Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Hoa Sen trang bị cho người học khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng và lý thuyết quản trị hiện đại để quản lý doanh nghiệp toàn diện, có khả năng định hướng phát triển doanh nghiệp trong từng thời điểm – giai đoạn thích hợp. Bên cạnh đó, mỗi sinh viên được trau dồi khả năng làm việc độc lập lẫn làm việc nhóm; có khả năng giao tiếng Anh trong học tập, công việc; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Các kiểm định và chứng chỉ chất lượng quốc tế đã đạt:

Ưu điểm chương trình:

  • Chương trình trang bị đầy đủ cho sinh viên những kiến thức cơ sở và chuyên ngành như quản trị doanh nghiệp; quản trị marketing; quản trị nhân lực; quản trị tài chính; quản trị sản xuất vận hành;… để các bạn dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp;
  • Với lợi thế ngành Quản trị kinh doanh đạt kiểm định ACBSP – Hoa Kỳ, mỗi môn học luôn được cải tiến tiệm cận với xu hướng thế giới, có bài tập dạng đề án giúp sinh viên ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, có thể phân tích và xử lý thông tin để dự báo hướng phát triển thị trường, phục vụ cho các nghiệp vụ quản lý;
  • Chương trình Quản trị kinh doanh cung cấp những kiến thức và kỹ năng mềm khác: kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, giao tiếp liên văn hóa,… đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tham gia 2 đợt thực tập chính hoặc chương trình quản trị viên tập sự tại doanh nghiệp.
  • Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy và thực tế; đảm nhận các vị trí quản lý cấp cao ở doanh nghiệp; phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm. Đặc biệt, Các môn chuyên ngành được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh giúp sinh viên tự tin hội nhập toàn cầu.
Các bạn sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh trong Lễ Bảo vệ Luận văn & Báo cáo tốt nghiệp Cử nhân

Cơ hội nghề nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các công việc: Bán hàng – Kinh doanh; Marketing; Tư vấn – Dịch vụ khách hàng; Hoạch định – Dự án; Nhân sự – Hành chính; có thể trở thành doanh nhân hay giám đốc điều hành; giám đốc bộ phận, quản lý tại các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước.

Các doanh nghiệp sinh viên đã đi thực tập hoặc đi làm: 

Ngành Quản trị Kinh doanh, Khoa Kinh tế – Quản trị, Trường Đại học Hoa Sen – Bản lĩnh doanh nhân toàn cầu

Bài viết tham khảo:

Facebook Youtube Tiktok Zalo