Đối tượng tuyển sinh

  • Đã tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, hoặc
  • Hoàn tất từ năm thứ hai trở lên tại các trường Đại học theo trong hệ thống Đại học Việt Nam, hoặc
  • Đã tốt nghiệp Kỹ thuật viên cao cấp của trường Đại học Hoa Sen (hệ tập trung 2 năm) từ năm 2013 trở về trước
image