Tổng quan chương trình đào tạo

Ngành TÂM LÝ HỌC – Đại học Hoa Sen đào tạo sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp

nhằm ứng dụng tâm lý học trong công việc tại các môi trường làm việc như doanh nghiệp, bệnh viện, các cơ sở giáo dục,

viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ trong nước và ngoài nước.

1. Điểm mạnh của Chương trình đào tạo

 • Xây dựng trên khảo sát nhu cầu thực tế, được tư vấn và công nhận bởi các chuyên gia quốc tế đầu ngành
 • Đặc thù theo hướng ứng dụng “Kết hợp viện-trường”.
 • Kiến tập và thực hành lâm sàng tại các cơ sở dịch vụ tâm lý và chính Trung tâm Tham vấn Tâm lý của trường
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng được đào tạo tại Việt Nam và quốc tế; có sự tham gia của các tâm lý gia nước ngoài
 • Cơ hội thực tập và tham gia chương trình liên kết quốc tế
 • Khả năng cạnh tranh nghề nghiệp ở khu vực Đông Nam Á
 • Sử dụng giáo trình chuyên ngành và cơ sở dữ liệu nghiên cứu được cập nhật thường xuyên

Sinh viên khi được đào tạo tại Bộ môn Tâm lý học được hướng tới các tiêu chí sau:

 • Hội nhập quốc tế

– Sinh viên được yêu cầu tìm hiểu tài liệu bằng tiếng Anh

– Có các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh

– Thường xuyên tiếp xúc chuyên gia quốc tế

Bộ môn Tâm lý học thường xuyên tổ chức các chương trình huấn luyện với chuyên gia quốc tế
 • Nhấn mạnh thực hành

– Tham gia 2 kì thực tập với tổng thời gian gần 600 giờ thực hành

– Chú trọng thực hành tại lớp trong các môn học

– Đảm bảo tác phong chuyên nghiệp

 • Chú trọng khoa học

– Nắm vững tinh thần và kỹ năng nghiên cứu khoa học thông qua các môn học về nghiên cứu

– Lồng ghép yêu cầu về khoa học trong chương trình đào tạo

– Được huấn luyện các kỹ năng đọc, viết khoa học

Sinh viên trong một khoá tập huấn kỹ năng nghiên cứu khoa học
 • Phát triển kỹ năng toàn diện

– Kỹ năng tư duy phản biện

– Kỹ năng giải quyết vấn đề

– Kỹ năng giao tiếp

– Kỹ năng học tập suốt đời

– Tinh thần cộng đồng

2. Chương trình đào tạo

Lộ trình học tập dự kiến của Chương trình Đào tạo Cử nhân Tâm lý học – Đại học Hoa Sen (Click vào hình để phóng to)

Chương trình đào tạo toàn khóa 142 tín chỉ. Sinh viên sẽ học 38 môn học chuyên ngành và tự chọn. Khối lượng kiến thức chương trình bao gồm:

 • Kiến thức giáo dục đại cương: 12 môn với 45 tín chỉ bao gồm các kỹ năng tin học, tiếng Anh, kỹ năng mềm,
  Tâm lý học khái niệm và ứng dụng giúp sinh viên thuận lợi hơn trong việc học tập, nghiên cứu và hội nhập. 
 • Kiến thức cơ sở ngành: 7 môn với 21 tín chỉ
  Các môn học tiêu biểu: Lịch sử Tâm lý học, Tâm lý học Xã hội, Đặc tính tâm lý người Việt Nam, Tâm lý học trong Doanh nghiệp, …
 • Kiến thức chung ngành chính: 7 môn với 21 tín chỉ
  Các môn học tiêu biểu: Đạo đức trong Tâm lý học, Lý thuyết về Nhân cách, Tâm lý học Hành vi, …
 • Kiến thức chuyên sâu ngành chính:
  Sinh viên lựa chọn 1 trong 2 chuyên ngành: Tham vấn trị liệu hoặc Tham vấn hướng nghiệp.
  Mỗi chuyên ngành có 6 môn (18 tín chỉ) và 4 môn chuyên ngành tự chọn.

Tham vấn trị liệu: Trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức và kỹ năng hỗ trợ cho thân chủ
thăng tiến bản thân, nhận diện và vượt qua các khó khăn tâm lý cá nhân

Các môn tiêu biểu: Lý thuyết và Kỹ thuật Tham vấn, Tâm lý Lâm sàng, Trị liệu Nhận thức Hành vi, …

Tham vấn hướng nghiệp: Phát triển chuyên môn giúp sinh viên hỗ trợ hiệu quả cho thân chủ
trong việc khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp

Các môn tiêu biểu: Tham vấn hướng nghiệp, Tham vấn học đường, Năng động nhóm, …

Ngoài ra, sinh viên lựa chọn 2 môn tự chọn kiến thức bổ trợ tự do (6 tín chỉ)

 • Thực hiện 2 đề án

Đề án 1: Ứng dụng tâm lý vào môi trường sống (2TC)

Đề án 2: Ứng dụng tâm lý chuyên ngành (2TC)

 • Sinh viên phải hoàn tất các chương trình thực tập gồm thực tập nhận thức, thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp:

Thực tập nhận thức: 3 TC (8 tuần)
Thực tập nghề nghiệp: 3TC (405 giờ tại cơ sở)
Làm khóa luận tốt nghiệp (nếu điểm TBTL ≥2.8): 9TC

3. Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi ra trường có thể hành nghề tại:

 • Phòng Nhân sự, Marketing tại các doanh nghiệp
 • Trường học hay các trung tâm đào tạo/ huấn luyện
 • Cơ sở y tế và các đơn vị cung cấp dịch vụ tâm lý
 • Các tổ chức trong nước, quốc tế và phi chính phủ
Sinh viên Tâm lý học – Đại học Hoa Sen sẵn sàng cho tương lai

Thông tin liên hệ

image