Đại học Hoa Sen

Danh sách các môn học

Tại trường Đại học Hoa Sen, với khẩu hiệu “Tôn trọng sự khác biệt” với triết lý giáo dục khai phóng luôn là phương châm của chúng tôi kể từ khi thành lập trường. Khoa Khoa học Xã hội, với sự hiện diện của Bộ môn Giáo dục khai phóng, chịu trách nhiệm cho việc phát huy triết lý này và truyền tải một nền giáo dục toàn diện cho sinh viên. Hiện nay, chương trình Giáo dục Khai phóng đang tổ chức 5 môn học, bao gồm: Tư duy phản biện, Phương pháp học Đại học, Tinh thần doanh chủ, Giới và phát triển tại Việt Nam, Triết học trong cuộc sống.

Facebook Youtube Tiktok Zalo