Đại học Hoa Sen

Webinar: “Liệu pháp Phân tâm học Sigmund Freud”

9h, ngày 19/12/2021
Google Meet

WEBINAR: LIỆU PHÁP PHÂN TÂM HỌC SIGMUND FREUD

SIGMUND FREUD là người cha khai sinh ra môn Tâm phân học, một chuyên ngành thuộc giao diện giữa Y học và Tâm lý học, nhưng tầm ảnh hưởng và vai trò quan trọng của Phân tâm học trong việc cung cấp một thông diễn học có chiều sâu về cấu trúc nhân cách và tâm lý con người thì không có bất kỳ môn học nào có thể so sánh được.

Nếu xem William James là Newton của ngành Tâm lý học thì Freud chính là Einstein của môn học này. Nhìn từ góc độ triết học, tư tưởng của Freud đã góp phần khai sinh ra những khuôn mặt lỗi lạc nhất trong lịch sử tư tưởng hiện đại: Carl Jung, Erich Fromm, Otto Frank, Herbert Marcuse, Madelein Klein, Theodor Adorno, Jacques Lacan.

Không thể hiểu con người và quá trình phát triển nhân cách nếu không hiểu những lý luận nền tảng của Tâm phân học. Khoa Khoa học xã hội và nhân văn trân trọng kính mời bạn tham dự buổi webinar với thông tin cụ thể như sau:

  • Chủ đề: Liệu pháp Phân tâm học Sigmund Freud
  • Diễn giả: TS. Dương Ngọc Dũng
  • Thời gian: 9:00 – 10:30 Chủ nhật, ngày 19/12/2021
  • Địa điểm: ONLINE trên Google Meet. Link tham dự sẽ được gửi đến quý khán giả trong ngày 18/12.
  • Đăng ký tại: https://forms.gle/7DdCz9MfPCxTi1cr8
image image image