Tất cả Sự kiện

Chiếu phim “Cuộc đời tuyệt vời của Amélie”
Lúc 18h00 – 20h30, thứ Năm, ngày 09/04/2015
Hội chợ Cộng đồng Lần 1
Lúc 9h00 - 17h00, thứ Năm, ngày 09/04/2015
Cuộc thi Audit & Accounting Challenge 2015- Sơ tuyển vòng loại 2
Buổi sáng: từ 8h30 đến 10h30 và Buổi chiều: 13h00 đến 15h00, Chủ nhật, ngày 24/05/2015
Gameshow “Thử thách sống đẹp”
Lúc 9h00 – 11h00, thứ Tư, ngày 08/04/2015  
image image image image