Đại học Hoa Sen

Sự kiện Google Cloud Platform Roadshow – HCM

Lúc 18:00 - 21:00, thứ Năm, ngày 27/08/2015
Trường Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, Tp.HCM

Google Cloud Platform Roadshow là chuỗi sự kiện diễn ra tại 7 thành phố khu vực Châu Á của Google, nhằm giới thiệu nền tảng này, đồng thời cập nhật những kĩ thuật mới nhất về điện toán, lưu trữ, và đám mây. Sự kiện sẽ mang cộng đồng lập trình viên và người làm app tại Việt Nam đến gần hơn với những sản phẩm đột phá của Google.

Đây cũng là sự kiện khởi động hai nhóm Google Cloud Platform User Group tại Hà Nội (ra đời t5/2015) và Thành Phố Hồ Chí Minh (ra đời t8/2015)

Nội dung chương trình (chung cho cả 2 thành phố): 

  • 15 min: Mở cửa và nhận đăng ký
  • 10 min: Giới thiệu chương trình
  • 45 min: Firebase – Xây dựng ứng dụng xuất chúng
  • Firebase là một sản phẩm mới của Google Cloud Platform, nhưng đã chứng tỏ được khả năng tạo nên những trải nghiệm thời gian thực. Đây là sản phẩm để xây dựng ứng dụng nhanh nhất, hãy tham gai và tìm hiểu cách để viết ứng dụng nhanh chóng mà không cần quản lý hạ tầng phức tạp.
  • 45 min: DevOps hiện đại cùng GCP
  • Phần này, diễn giả sẽ giới thiệu những cách khác nhau để phát triển và vận hành hạ tầng cho những dịch vụ web, còn gọi là DevOps. Bao gồm những đề tài như infrastructure provisioning, continuous integration, application deployment, and monitoring. Đồng thời, cũng sẽ nói về những dịch vụ như BigQuery, load-balancing, và Mackerel, một sản phẩm SaaS (Software as a Service) để giám sát server cho DevOps.
  • 45 min: Dữ liệu của bạn và MapReduce

MapReduce của Google là phát kiến quan trọng nhất của mảng big Data trong thập kỷ vừa qua, tạo nên nền tảng kỹ thuật cho Apache Hadoop MapReduce và những giải pháp khác. Tại Google, chúng tôi đã chuyển đến thế hệ công nghệ mới như Dremel, Flume và MillWheel để thay thế hạ tầng của MapReduce. Phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu 2 sản phẩm BigQuery và Cloud Dataflow, giúp cho những lập trình viên có thể gặt hái nhiều nhất từ công nghệ Big Data của Google.

  • 20 min: Q&A and Networking

Thông tin về Diễn giả:

Kazunori Sato, Developer Advocate

  • Kazunori Sato là một đại diện lập trình viên từ Cloud Platform của Google. Anh cũng là đại diện cho cộng đồng Google Cloud Platform tại Châu Á, bao gồm GCP User Group, #bq_sushi, và GCP ja night. Anh cũng hỗ trợ đưa ra thị trường những sản phẩm như Cloud Dataflow và BigQuery.

Shinji Tanaka, Google Developer Expert

  • Shinji Tanaka là Chief Technology Officer của Hatena Co., Ltd. Hatena cung cấp nhiều dịch vụ web như Hatena Blog, và Hatena Bookmark. Dich vụ mới nhất của Hatena là Mackerel, một SaaS quản lý quan điện toán đám mây. Anh Shinji phụ trách toàn bộ mảng cộng nghệ đằng sau những dịch vụ của Hatena, từ front-end đến hạ tầng.

Vui lòng đăng ký trước để chúng tôi có thể phục vụ mọi người tốt nhất.

image image image