Khóa tập huấn “Quản lý khủng hoảng & Sơ cứu tâm lý”

8:00 ngày 10/12/2022 - 11/12/2022
Phòng 507 - Cơ sở Nguyễn Văn Tráng

Hiểu được hậu quả của khủng hoảng sức khỏe tinh thần và từ đó tìm ra sự hỗ trợ kịp thời cho các bạn Sinh viên, Chương trình Tâm lý học kết hợp Trung tâm Nghiên cứu & Tham vấn Tâm lý Trường Đại học Hoa Sen, với sự bảo trợ của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, tổ chức chương trình tập huấn “Quản lý khủng hoảng & Sơ cứu tâm lý” nhằm cung cấp cho các Giảng viên kỹ năng và kiến thức để có thể xác định các dấu hiệu và hậu quả của tình hình khủng hoảng ở Sinh viên, khả năng sơ cứu tâm lý cũng như các biện pháp phòng ngừa khác.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian:

  • Ngày 10/12/2022: Tìm hiểu tác động của quản lý khủng hoảng và nền tảng về sơ cứu tâm lý;
  • Ngày 11/12/2022: Kỹ năng sơ cứu tâm lý và xây dựng môi trường học đường kiên cường.

Địa điểm:

  • Phòng 507 – 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM.

Đối tượng:

  • Giáo viên, nhân viên các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông;
  • Các nhà giáo dục và nhân viên xã hội làm việc với thanh thiếu niên;
  • Các nhà chuyên môn về tâm lý học, công tác xã hội, các nhà quản lý giáo dục.
image image image image