Đại học Hoa Sen

Hội chợ cộng đồng

Lúc 9h00 - 16h00, thứ Tư, ngày 26/04/2017
Sảnh G, trường Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, Tp HCM

  • Kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác hoạt động Service-Learning giữa sinh viên, giảng viên Đại học Hoa Sen và các tổ chức cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận;
  • Tạo một không gian thân thiện để sinh viên Đại học Hoa Sen tìm hiểu thêm các tổ chức cộng đồng cũng như hoạt động và đối tượng phục vụ của họ;
  • Giới thiệu các tổ chức cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận (các hoạt động, đối tượng hưởng lợi) tới sinh viên và giảng viên Đại học Hoa Sen. 
 

image image image