Đại học Hoa Sen

Cuộc thi Marketers 3.0 – Vòng chung kết

Lúc 8h30, Chủ nhật, ngày 05/07/2015
Hội trường 204, Đại học Hoa Sen, 8 Nguyễn Văn Tráng, Q1, Tp.HCM

image image image