Đại học Hoa Sen

Chương trình tập huấn “Ứng dụng Mô hình Community Engaged Learning/Service-learning trong môi trường đại học”

8:30 - 16:30 ngày 17/05/2019
Phòng 204, Trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng, Trường Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.

Mô hình Học cùng cộng đồng (Community Engaged Learning/ Service-learning – CEL/SL) là hình thức học tập có tính lợi ích tương hỗ đối với người học và cộng đồng địa phương. Ở mô hình học tập này, sinh viên có cơ hội được phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thái độ, đồng thời, mang lại những đóng góp và ích lợi cho cộng đồng địa phương. 

Trung tâm Service-learning trường Đại học Hoa Sen phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) đồng tổ chức tập huấn “Ứng dụng Mô hình Community Engaged Learning/Service-learning trong môi trường đại học” vào ngày 17/5/2019 tại trường Đại học Hoa Sen. Tập huấn được tài trợ bởi Đại sứ quán Ireland.

Tập huấn nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm áp dụng/triển khai mô hình Học cùng cộng đồng (CEL/SL) của trường Đại học Hoa Sen, trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM, trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng và Khoa Du lịch, trường Đại học Huế. 

Chi tiết chương trình tham khảo tại đây

image image image