Buổi diễn thuyết chủ đề “Xem cộng đồng như một cách sống thay thế”

Lúc 18h30, thứ Ba, ngày 23/06/2015
Phòng Marie Curie - Lầu 6, Đại học Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, Tp.HCM

Người trình bày: Marco Kusumawijaya

Nội dung buổi diễn thuyết: 

Liệu cộng đồng có thể trở thành một lựa chọn cho cuộc sống, nền kinh tế và các khát vọng được không?

Cộng đồng là nơi mà một số điểm chung được chia sẻ một cách thành thật. Lợi ích của việc đó là tạo ra các ngưỡng giới hạn mà nhà nước và các cá nhân đều có thể cảm nhận một cách cụ thể ngay lập tức. Nhưng nhà nước hiện đại và các nền kinh tế đang xem người dân như những công dân riêng lẻ và đối tượng tiêu thụ: họ lập luận nên ý tưởng hiện đại về sự tự do cá nhân thông qua việc phê bình những cộng đồng truyền thống bị đàn áp.

Ngày nay khi nhận thức về sinh thái ngày một gia tăng – về trữ lượng hạn chế của tài nguyên và những giống loài khác – dẫn đến ý thức và tính cấp bách cần có các ngưỡng giới hạn để không đi quá xa. Điều đó có thể dẫn tới những thay đổi quán triệt hướng tới tính bền vững được không? 

Bài giảng này sẽ bàn về giá trị đang gia tăng của cộng đồng trong bối cảnh của môi trường đô thị, đặc biệt tại các nước đang phát triển trong khu vực Đông Nam Á.

………………….

Marco Kusumawijaya tham gia ‘Trí/ Thức’ nằm trong dự án liên ngành mang tên ‘Nhận thức Thực tại’ do Mạng lưới Quỹ Hoàng tử Claus với Sàn Art tài trợ.

>> Tham khảo thêm thông tin về diễn giả

image image image