Đại học Hoa Sen

Hoạt động phong trào

NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH ĐẦY RỰC RỠ CỦA CÁC BẠN NHÀ SEN QUA LỄ TUYÊN DƯƠNG “SINH VIÊN 5 TỐT”
Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý nhất mà sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên Hoa Sen nói riêng đều phấn đấu không ngừng từng ngày để chinh phục, là thành quả của sự nỗ lực rèn luyện và hoàn thiện bản thân toàn tiện qua năm tiêu chí: Đạo đức tốt – Học tập tốt – Thể lực tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt. Nhằm ghi nhận và tổng kết những nỗ lực của các bạn sinh viên, hằng năm Hội Sinh viên Trường Đại học Hoa Sen...
TIÊU CHUẨN VÀ CỘT MỐC XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” NĂM HỌC 2022 – 2023
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần VI (2020 – 2023) và Hướng dẫn số 02-HD/TWHSV ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Sinh viên Trường Đại học Hoa Sen công bố Tiêu chuẩn xét chọn Sinh viên 5 tốt năm học 2022 – 2023. “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo