Đại học Hoa Sen

Giới thiệu

Giới thiệu hoạt động
BP. Quan hệ Doanh nghiệp được hình thành và phát triển với sứ mệnh là cầu nối gắn kết cộng đồng và mang lại lợi ích hài hòa giữa nhà trường – sinh viên – cựu sinh viên – doanh nghiệp.  Là đơn vị tổ chức, tư vấn giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các đơn vị có nhu cầu;  Kết nối cộng đồng hơn 16.000++ cựu sinh viên Hoa Sen qua câu lạc bộ Cựu sinh viên; Xây dựng quan hệ với doanh nghiệp và tổ chức, thực hiện các hoạt động kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp; Tạo sự gắn kết giữa nhà trường và doanh...
Liên hệ
1. Hợp tác doanh nghiệp: Điện thoại: (028) 7309.1991 – Ext: 8 Email: careercenter@hoasen.edu.vn Website: http://qhdn-csv.hoasen.edu.vn Địa chỉ: tầng 1, phòng 101, số 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM 2. CLB Cựu sinh viên Điện thoại: (028) 7309.1991 – Ext: 11254 Email: info.alumni@hoasen.edu.vn Website: http://qhdn-csv.hoasen.edu.vn Facebook: https://www.facebook.com/Alumni.HoaSenUni/ Địa chỉ: tầng 1, phòng 101, số 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Facebook Youtube Tiktok Zalo