Đại học Hoa Sen

Cựu sinh viên

Giới thiệu
Với hơn 25 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Hoa sen đã có nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp và thành công trên nhiều lĩnh vực. Câu lạc bộ Cựu sinh viên (CLB CSV) Hoa Sen được thành lập với mục tiêu tạo được sự kết nối chặt chẽ giữa các thế hệ sinh viên Hoa Sen giúp thực hiện mục tiêu cam kết hướng đến chất lượng đào tạo cao nhất dành cho người học. CLB CSV có chức năng chính là tạo điều kiện kết nối cựu sinh viên với cựu sinh viên, cựu...
Điều lệ hoạt động
ĐIỀU LỆ BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Tôn chỉ Ban Liên lạc cựu sinh viên trường Đại học Hoa Sen là một tổ chức tự nguyciao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội giữa nhà trường với địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc các tổ chức phi chính phủ. Điều 2. Mục đích Mục đích của Câu lạc bộ cựu sinh viên trường Đại học Hoa Sen là tập hợp, đoàn kết và vận động đông đảo sinh viên đã học tập...
Quyền lợi Cựu sinh viên
Trở thành thành viên của Cộng đồng Cựu sinh viên (CSV) Hoa Sen, bạn có cơ hội kết nối với hơn 16.000++ CSV khác, được tham gia vào các hoạt động đa dạng, ưu tiên sử dụng nhiều tiện ích, dịch vụ của nhà trường để phục vụ nghề nghiệp và phát triển kế hoạch cá nhân của bạn. ƯU TIÊN SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CỦA NHÀ TRƯỜNG Trợ giúp khởi nghiệp: Hỗ trợ địa điểm (có sẵn trong khuôn viên Trường) giúp CSV tiếp cận các khách hàng tiềm năng (như sinh viên, giảng viên nhân viên và các...
Facebook Youtube Tiktok Zalo