Đại học Hoa Sen

Quyền lợi Cựu sinh viên

Trở thành thành viên của Cộng đồng Cựu sinh viên (CSV) Hoa Sen, bạn có cơ hội kết nối với hơn 16.000++ CSV khác, được tham gia vào các hoạt động đa dạng, ưu tiên sử dụng nhiều tiện ích, dịch vụ của nhà trường để phục vụ nghề nghiệp và phát triển kế hoạch cá nhân của bạn.

ƯU TIÊN SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN CỦA NHÀ TRƯỜNG

ƯU ĐÃI VỀ HỌC PHÍ VÀ PHÍ DỊCH VỤ

Thành viên cộng đồng CSV sẽ được Nhà trường ưu đãi để phát triển kế hoạch đào tạo cá nhân, cụ thể:

KẾT NỐI CỰU SINH VIÊN

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

Facebook Youtube Tiktok Zalo