Đại học Hoa Sen

Chân dung cựu sinh viên

CSV PHAN THÁI BÌNH
Cựu SV lớp QL91/1B

Phó Giám đốc – Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

CSV PHẠM VIỆT THẮNG
Cựu SV lớp QL94/1B

Founder, CEO Lang Kinhdom, Singapore “Free English Lessons from Zero to native”

Facebook Youtube Tiktok Zalo