Đại học Hoa Sen

Doanh nghiệp

Giới thiệu
Góp phần khẳng định cam kết của trường đại học Hoa Sen “thực học – thực nghiệp”, chúng tôi luôn tạo cầu nối giữa Doanh nghiệp và sinh viên Hoa Sen qua các hình thức: Tuyển dụng Thực tập: Hỗ trợ các đối tác tổ chức, doanh nghiệp trong việc tuyển dụng sinh viên thực tập. Tại trường đại học Hoa Sen, thực tập được coi là môn học chính thức, bắt buộc và vô cùng quan trọng đối với tất cả các sinh viên. Mỗi năm, nhà trường tổ chức bốn kỳ sinh viên đi thực tập. Đăng ký tuyển dụng thực tập tại đây hoặc liên...
Facebook Youtube Tiktok Zalo