Đại học Hoa Sen

V/v thay đổi điều phối chương trình ngành QT.dịch vụ Du lịch & Lữ hành & QT. Khách sạn

  Kể từ ngày 15/11/2018 có sự thay đổi điều phối chương trình ngành QT.dịch vụ Du lịch & Lữ hành & QT. Khách sạn như sau:
  1.  Thầy Hồ Trung Chánh đảm nhiệm chức vụ Điều phối chương trình ngành Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành kể từ ngày 15/11/2018 thay cho thầy Lê Minh Phương  (Theo quyết định số 1023/QĐ-NS ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen).
  2.  Cô Trần Thị Phi Ánh đảm nhiệm chức vụ Điều phối chương trình ngành Quản trị Khách sạn kể từ ngày 15/11/2018 thay cho cô Trần Hà Mai Ly  (Theo quyết định số 1024/QĐ-NS ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen).

  

Facebook Youtube Tiktok Zalo