Tầm nhìn & Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Khoa Du Lịch – Nhà hàng – Khách sạn Đại học Hoa Sen đặt mục tiêu trở thành một khoa năng động, sáng tạo, hội nhập quốc tế, đào tạo ra những công dân có ích, đón đầu xu hướng du lịch Việt Nam và thế giới. Sinh viên từ Khoa Du Lịch – Nhà hàng – Khách sạn Đại học Hoa Sen có khả năng làm việc linh hoạt, sáng tạo, có ý chí thành công và trách nhiệm với xã hội.

SỨ MỆNH

Khoa Du Lịch – Nhà hàng – Khách sạn luôn không ngừng phát triển môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên từ lý thuyết đến thực hành để sinh viên nắm vững những kiến thức và kĩ năng từ cơ bản đến chuyên sâu trong ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn.

Sinh viên đến từ Khoa Du Lịch – Nhà hàng – Khách sạn còn được đào tạo thành những người có đạo đức, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Sinh viên học tập và làm việc không chỉ vì bản thân mà còn vì sự phát triển của xã hội và đất nước.

Chương trình học của Khoa Du Lịch – Nhà hàng – Khách sạn nhấn mạnh vào sự sáng tạo của người học. Khoa Du lịch khuyến khích người học tích cực tham gia các Cuộc thi, Chương trình Nghiên cứu khoa học, môn học phục vụ cộng đồng (Service Learning) để thúc đẩy phát triển tri thức của sinh viên đồng thời phục vụ, nâng cao chất lượng xã hội.

Trong quá trình học, Khoa Du Lịch – Nhà hàng – Khách sạn luôn hỗ trợ người học về học phí, tinh thần, giới thiệu nơi thực tập, nơi làm việc sau khi tốt nghiệp nhằm mang đến cho các bạn sinh viên những cơ hội tốt nhất trong học tập và làm việc.

image image image image