Đại học Hoa Sen

Tầm nhìn & Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Khoa Du Lịch – Nhà hàng – Khách sạn Trường Đại học Hoa Sen đặt mục tiêu trở thành Khoa năng động, sáng tạo, hội nhập quốc tế, đào tạo ra những công dân có ích, đón đầu xu hướng du lịch Việt Nam và thế giới. Sinh viên từ Khoa Du Lịch – Nhà hàng – Khách sạn có khả năng làm việc linh hoạt, sáng tạo, có ý chí thành công và trách nhiệm với xã hội.

SỨ MỆNH

Khoa Du Lịch – Nhà hàng – Khách sạn luôn không ngừng phát triển môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên từ lý thuyết đến thực hành để sinh viên nắm vững những kiến thức và kĩ năng từ cơ bản đến chuyên sâu trong ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn.

Sinh viên đến từ Khoa Du Lịch – Nhà hàng – Khách sạn còn được đào tạo thành những người có đạo đức, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Sinh viên học tập và làm việc không chỉ vì bản thân mà còn vì sự phát triển của xã hội và đất nước.

Facebook Youtube Tiktok Zalo