Giảng viên – Nhân viên

TS. Trương Thị Hồng Minh
Trưởng Khoa Du lịch
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Khách sạn – Nhà hàng
 • Email: minh.truongthihong[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Văn phòng khoa
ThS. Lâm Thị Thanh Vân
Phó trưởng Khoa Du lịch
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: van.lamthithanh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Restaurant Planning & Design; Managerial Skills & Leadership
 • Thuộc bộ môn: Văn phòng khoa
ThS. Vòng Chánh Kiếu
Giám đốc Chương trình Quản trị Khách sạn
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Khách sạn – Nhà hàng
 • Email: kieu.vongchanh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Marketing DL-NH-KS, Reservations & Revenue Mangement, Sale Coach
 • Thuộc bộ môn: Quản trị Khách sạn
TS. Võ Thị Nga
Giám đốc Chương trình Quản trị Nhà hàng - Dịch vụ ăn uống
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Nhà hàng, khách sạn
 • Email: nga.vothi[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Kỹ năng giám sát trong KSNH; Front Office Managament; Tổng quan DL-KSNH
 • Thuộc bộ môn: Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống
ThS. Lê Âu Ngân Anh
Giám đốc Chương trình Quản trị sự kiện
 • Học hàm – Học vị: Thạc Sĩ
 • Lĩnh vực: Quản trị Sự kiện
 • Email: anh.leaungan[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Quản trị Sự kiện
ThS. Trần Ngọc Tiến
Giám đốc chương trình Quản trị Du lịch & Dịch vụ Lữ hành
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Quản trị lữ hành và dịch vụ du lịch
 • Email: tien.tranngoc2864[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
ThS. Nguyễn Thiên Trường
Giám đốc chương trình tinh hoa Hoa Sen Elite
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Chuyên ngành Khách sạn
 • Email: truong.nguyenthien[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Quản trị Khách sạn
ThS. Ngô Tuyết Diễm Khánh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Khách sạn – Nhà hàng
 • Email: Khanh.ngotuyetdiem[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Hotel Planning & Development, Restaurant Planning & Design
 • Thuộc bộ môn: Chương trình Hoa Sen ELITE
ThS. Đinh Vạn Ngọc Hà
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Khách sạn – Nhà hàng
 • Email: ha.dinhvanngoc[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Chương trình quốc tế Vatel
ThS. Nguyễn Hoàng Thy
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Quản trị lữ hành và dịch vụ du lịch
 • Email: thy.nguyenhoang[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
ThS. Lê Minh Phương
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Du lịch – lữ hành
 • Email: phuong.leminh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Quản trị sự kiện; Tour Operation
 • Thuộc bộ môn: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
ThS. Nguyễn Thị Trung Trinh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc Sĩ
 • Lĩnh vực: Du lịch – Lữ hành
 • Email: trinh.nguyenthitrung[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Tổng quan du lịch
 • Thuộc bộ môn: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
TS. Bùi Đức Sinh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Du lịch – lữ hành
 • Email: sinh.buiduc[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Destination management, Sustainable Tourism
 • Thuộc bộ môn: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
TS. Lê Mộng Diễm Hằng
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Du lịch, Sự kiện
 • Email: hang.lemongdiem[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
ThS. Nguyễn Thành Nam
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Việt Nam học
 • Email: nam.nguyenthanh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Kinh tế học trong Du lịch và KS – NH, Lịch sử và Văn Hóa VN, Địa Lý Du lịch VN
 • Thuộc bộ môn: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
NCS. Trần Thị Tường Vi
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Du lịch – Khách sạn
 • Email: Vi.tranthituong[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Hotel planning & management, Reservation & Revenue Management, Global Distribution System, Marketing and Branding in Tourism and Hospitality
 • Thuộc bộ môn: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
Thạc sĩ Lê Nguyễn Tường Vy
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: vy.lenguyentuong[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Công nghệ thực phẩm
ThS. Trần Việt Vương
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Khách sạn – Nhà hàng
 • Email: vuong.tranviet[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Quản trị Phòng; Quản trị Tiền sảnh
 • Thuộc bộ môn: Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống
ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Du lịch – Khách sạn
 • Email: Hien.nguyenthithanh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Facility Management
 • Thuộc bộ môn: Quản trị Khách sạn
ThS. Phạm Vũ Trâm Anh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Quản trị khách sạn
 • Email: anh.phamvutram[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Quản trị Khách sạn
ThS. Võ Thị Thu Hà
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Nhà hàng, Ẩm thực
 • Email: Ha.vothithu0855[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Chế biến món ăn; An toàn vệ sinh thực phẩm
 • Thuộc bộ môn: Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống
ThS. Đỗ Thị Kim Quyên
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Nhà hàng, Ẩm thực
 • Email: quyen.dothikim[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Chế biến Món ăn; An toàn và Vệ sinh trong KSNH; Xây dựng Thực đơn; Kỹ thuật làm bánh
 • Thuộc bộ môn: Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống
ThS. Đậu Thị Ngọc Phụng
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Quản trị Sự kiện
 • Email: phung.dauthingoc[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Quản trị Sự kiện
Phạm Thị Hồng Ngọc
Thư ký
 • Email: ngoc.phamthihong@hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Văn phòng khoa
Đỗ Thị Ngọc
Thư ký
 • Email: ngoc.dothi@hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Văn phòng khoa
Trần Thị Kim Ấn
Thư ký
 • Email: An.tranthikim@hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Văn phòng khoa
Nguyễn Cao Thuỳ Trang
Chuyên viên truyền thông và tuyển sinh Khoa Du lịch
 • Email: trang.nguyencaothuy[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Văn phòng khoa
Lương Hoàng Phú
Chuyên viên quan hệ doanh nghiệp Khoa Du lịch
 • Email: phu.hoangluong[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Văn phòng khoa
Lê Ngọc Quỳnh Như
Nhân viên Cố vấn học tập
image image image image