Đại học Hoa Sen

Đội ngũ của Khoa

TS. Trương Thị Hồng Minh
Trưởng Khoa
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Email: minh.truongthihong@hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: Du lịch bền vững, Quy hoạch du lịch
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 15 năm
ThS. Lâm Thị Thanh Vân
Phó trưởng Khoa
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: van.lamthithanh@hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: Trải nghiệm khách hàng; Dịch vụ khách hàng; Quản lý vận hành. Kinh nghiệm doanh nghiệp: 10 năm (Trump International, Fairmont, IHG, Savills)
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 10 năm
ThS. Vòng Chánh Kiếu
Giám đốc Chương trình Quản trị Khách sạn
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: kieu.vongchanh@hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: Quản trị khách sạn, Marketing, Quản trị doanh thu
 • Kinh nghiệm doanh nghiệp: Majestic, Novus Media
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 10 năm
ThS. Lê Âu Ngân Anh
Giám đốc Chương trình Quản trị sự kiện
 • Học hàm – Học vị: Thạc Sĩ
 • Email: anh.leaungan@hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: Quản trị Sự kiện, Quản trị Khách sạn & Du lịch
 • Kinh nghiệm doanh nghiệp: 03 năm (InterContinental Saigon, Novotel Saigon Centre, MII Vietnam)
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 03 năm
ThS. Trần Ngọc Tiến
Giám đốc chương trình Quản trị Du lịch & Dịch vụ Lữ hành
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: tien.tranngoc2864@hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: Tourism product development, M.I.C.E Management, Destination management, Finance in Tourism
 • Kinh nghiệm doanh nghiệp: Vietravel, Wepro Entertainment, Bravo Indochina Tours, Kuoni Tumlare.
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 5 năm
ThS. Nguyễn Thiên Trường
Giám đốc chương trình Hoa Sen Elite
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: truong.nguyenthien@hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: Quản trị khách sạn, Chăm sóc khách hàng, Hành vi khách hàng
 • Kinh nghiệm doanh nghiệp: 10 năm (Grand Hotel Saigon, Saigontourist Group)
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm
ThS. Ngô Tuyết Diễm Khánh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc Sĩ
 • Email: khanh.ngotuyetdiem@hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: Customer service, Food & Beverage operation & management, Hotel Operation….
 • Kinh nghiệm doanh nghiệp: Gaylord Opryland Convention Hotel, Duxton Hotel Saigon, Ninh Van Bay Holiday Club, Grand Hotel Saigon, Sushi-Tei Vietnam.
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 14 năm
ThS. Lê Minh Phương
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: phuong.leminh@hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: International Tourism, Tour Operation
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 10 năm
ThS. Nguyễn Thị Trung Trinh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc Sĩ
 • Email: trinh.nguyenthitrung@hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: Quản trị sự kiện
 • Kinh nghiệm doanh nghiệp: VNA, Singapore Airlines, Saigontourist Hospitality College, Novaland, DongPhuong Group, TTC Hospitaltiy, Corporate Training, Commercial Events
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 15 năm
TS. Lê Mộng Diễm Hằng
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Email: hang.lemongdiem@hoasen.edu.vn
ThS. Nguyễn Thành Nam
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: nam.nguyenthanh@hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: Kinh tế học trong Du lịch và KS – NH, Tourism Management
 • Kinh nghiệm doanh nghiệp: Gia Phong Travel & Trading
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 15 năm
NCS. Trần Thị Tường Vi
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Email: Vi.tranthituong@hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: Hotel planning & management, Reservation & Revenue Management, Global Distribution System, Marketing and Branding in Tourism and Hospitality
Thạc sĩ Lê Nguyễn Tường Vy
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: vy.lenguyentuong[at]hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: Sinh học
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 4 năm
ThS. Đặng Bá Hoài
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: hoai.dangba@hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: Food & Beverages – Hospitality – Luxury Management – Guest Experience
 • Kinh nghiệm doanh nghiệp: 5 năm (W Marriott Switzerland, Shangrila Paris, Accor, Food Supply, Sales/ Export)
ThS. Trần Việt Vương
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: vuong.tranviet[at]hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: Quản trị Phòng, Quản trị Tiền Sảnh, Quản trị Lưu trú.
 • Kinh nghiệm doanh nghiệp: 20 năm – NewWorld Saigon Hotel, Wyndham Zurich.
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 13 năm
ThS. Võ Thị Thu Hà
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: ha.vothithu0855@hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: Chế biến món ăn; An toàn vệ sinh thực phẩm
 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tư vấn chuyên môn và đầu bếp của chương trình “Món ngon mỗi ngày” trên HTV7
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 25 năm
ThS. Đậu Thị Ngọc Phụng
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: phung.dauthingoc[at]hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: Events, Catering, Hospitality, Public Speaking, Leadership
 • Kinh nghiệm doanh nghiệp: Moet Hennessy, Australian Dance Institute, The Egg Factors Sydney, Niji Sushi Bar Sydney, Naked Espresso Sydney, Kinsford International Institute, Eh Event – Catering.
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 7 năm
Mai Kim Thoa
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: thoa.maikim@hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: Quản trị khách sạn, Marketing
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 10 năm
Phạm Thị Hồng Ngọc
Thư ký
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: ngoc.phamthihong@hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: Quản trị văn phòng
Đỗ Thị Ngọc
Thư ký
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: ngoc.dothi@hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: Quản trị văn phòng
Trần Thị Kim Ấn
Thư ký
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: an.tranthikim@hoasen.edu.vn
 • Chuyên môn: Quản trị văn phòng
Trần Thị Thuỳ Dung
Nhân viên truyền thông và trải nghiệm sinh viên
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: dung.tranthithuy@hoasen.edu.vn
Lương Hoàng Phú
Chuyên viên quan hệ doanh nghiệp
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: phu.luonghoang@hoasen.edu.vn
Lê Ngọc Quỳnh Như
Nhân viên Cố vấn học tập
 • Học hàm-Học vị: Cử nhân
 • Email: nhu.lengocquynh@hoasen.edu.vn
Vũ Trần Anh Khoa
Nhân viên Tuyển sinh chương trình Hoa Sen Elite
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: khoa.vutrananh@hoasen.edu.vn
Facebook Youtube Tiktok Zalo