Liên hệ

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ văn phòng Khoa Du Lịch- Nhà hàng – Khách sạn tại một trong các cơ sở:

Cơ sở Quang Trung 2

Địa chỉ: Lô 10, Công viên phần mềm Quang Trung, Q.12, HCM

Phòng: 005

Điện thoại:  028. 7309 1991 (ext 4868 – chị Kim Ấn)

Cơ sở Nguyễn Văn Tráng

Địa chỉ: 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Quận 1, HCM

 Văn phòng Khoa Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn/ Chương trình Hoa Sen Elite

(Phòng 803)
Điện thoại: (+84) 028. 7309 1991
Email: Khoadl@hoasen.sinhvien.edu.vn

11542 / 11543 – Thư ký Khoa
ext 11554 – Quan hệ Doanh nghiệp và Điều phối Thực tập
ext 11549 – Truyền thông và Tuyển sinh

Facebook Youtube Tiktok Zalo