Liên hệ

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ văn phòng Khoa Du Lịch tại một trong các cơ sở:

Cơ sở Quang Trung 2

Địa chỉ: Lô 10, Công viên phần mềm Quang Trung, Q.12, HCM

Phòng: 004

Điện thoại:  028. 7309 1991 (ext 12546 – chị Lương Thị Thương)

 

Cơ sở Nguyễn Văn Tráng

Địa chỉ: 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Quận 1, HCM

 

Văn phòng Khoa Du lịch (Phòng 701)
Điện thoại: (+84) 028. 7309 1991
Email: Khoadl@hoasen.sinhvien.edu.vn

11542 / 11543 – Thư ký Khoa
ext 11554 – Quan hệ Doanh nghiệp và Điều phối Thực tập
ext 11549 – Truyền thông và Tuyển sinh

Chương trình Vatel (Phòng: 709)
Điện thoại: (+84) 028. 7309 1991
ext 11546 – Tuyển sinh
ext 11555 – Học vụ
ext 11547 – Quan hệ Doanh nghiệp

Chương trình Hoa Sen Elite (Phòng 701)
Điện thoại: (+84) 028. 7309 1991
ext 11546 – Tuyển sinh
ext 11202 – Học vụ

image