Nghiên cứu khoa học

Đề tài nghiên cứu
Year Name Subject 2017 Lê Minh Thành ”Integration of Diverse Approaches in Strategy Courses via the Hotel Business Management Simulation Leadership Styles in the digital Age: A Showcase of Boutique Hotels in Vietnam”. 2016 Lê Minh Thành “The Effects of Corporate Entrepreneurship upon the Competitive Positioning of the Vietnamese Hospitality and Tourism Firms” 2016 Bùi Đức Sinh, Võ Thị Nga ”Stakeholder Model Application In Tourism Development In Cat Tien, Lam Dong, Viet Nam”. 2016 Lê Minh Thành “Building Trust on the online review site of Trip Advisor: the case of top ranked hotels in Ho Chi Minh city, Vietnam”. 2016...
Giới thiệu
Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động Nghiên cứu khoa học trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín và vị thế, Khoa Du lịch đã luôn khuyến khích và đầu tư nhiều kinh phí cũng như tạo mọi cơ hội cho đội ngũ giảng viên, sinh viên trong việc thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Nhiều các công trình nghiên cứu của giảng viên đã được đăng trên các tạp chí quốc tế, với các lĩnh...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image image image image