Đại học Hoa Sen

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu
Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động Nghiên cứu khoa học trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín và vị thế, Khoa Du lịch đã luôn khuyến khích và đầu tư nhiều kinh phí cũng như tạo mọi cơ hội cho đội ngũ giảng viên, sinh viên trong việc thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Nhiều các công trình nghiên cứu của giảng viên đã được đăng trên các tạp chí quốc tế, với các lĩnh...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo