Đại học Hoa Sen

Giới thiệu

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động Nghiên cứu khoa học trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín và vị thế, Khoa Du lịch đã luôn khuyến khích và đầu tư nhiều kinh phí cũng như tạo mọi cơ hội cho đội ngũ giảng viên, sinh viên trong việc thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Nhiều các công trình nghiên cứu của giảng viên đã được đăng trên các tạp chí quốc tế, với các lĩnh vực nghiên cứu rất đa dạng và thiết thực với chuyên ngành. Trong tương lai không xa, Khoa Du lịch sẽ mở rộng sự liên kết với các chuyên gia bên ngoài để thành lập những các nhóm nghiên cứu, vì làm việc trong nhóm là cách hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu. Hơn thế, hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa cũng khuyến khích các nghiên cứu liên ngành, nơi những ý tưởng thú vị từ các lĩnh vực khác nhau được tổng hợp để giải quyết các vấn đề thực tế và phức tạp.

image