Đại học Hoa Sen

K.CNTT|THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN – HK 1 (2023-2024) – 2331

📍SV xem chi tiết dưới ảnh bài viết hoặc trong file đính kèm email của Phòng Đào tạo đại học gửi ngày 25/07/2023 và trên trang htttsv.hoasen.edu.vn – Mục Thông báo tại trang.

📨SV có thắc mắc liên hệ qua email dkmh@hoasen.edu.vn (ghi rõ Họ tên, MSSV và nội dung thắc mắc trong email) hoặc đt số 028.7309 1991 ext 4845 hoặc 4848.

cipf-es.org class=”wp-block-image size-full”>

Facebook Youtube Tiktok Zalo