Đại học Hoa Sen

Tổng quan

Với hành trình hơn 30 năm lan tỏa tri thức, Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Hoa Sen mang trong mình sứ mạng khai phóng ra những thế hệ sinh viên tài năng với đầy đủ kiến thức từ học tập, trải nghiệm sinh viên từ hoạt động thực tiễn và kinh nghiệm từ các cuộc thi chuyên sâu về công nghệ và thực tập thực tế tại các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu. Chất lượng đào tạo Quốc tế, Tôn trọng sự khác biệt, Thực học Thực làm, Tinh thần Doanh chủ và Trải nghiệm sinh viên sống động là những giá trị cốt lõi trong triết lý giáo dục của chúng tôi. Các chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống thông tin quản lý, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu được tập trung đẩy mạnh cải tiến chương trình tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế, cập nhật các kiến thức khoa học và công nghệ mới nhất trên thế giới, đồng thời bám sát nhu cầu nhân lực của xã hội.

Với các phòng thực hành hiện đại phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu ứng dụng, chúng tôi xây dựng một môi trường học tập năng động, kích thích sáng tạo và liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Khoa Công nghệ thông tin tự hào với phương pháp giảng dạy gắn chặt với nghiên cứu, khuyến khích sinh viên trải nghiệm, áp dụng kiến thức học được vào thực hành và phát triển các giải pháp, tiến tới giải quyết các vấn đề trong thực tiễn xã hội.

Facebook Youtube Tiktok Zalo