Đại học Hoa Sen
VI EN

Thông báo tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh trong năm học 2017-2018.

Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên về việc tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh trong năm học 2017-2018.

Lưu ý:

– SV xem chi tiết trong file đính kèm qua email sinh viên hoặc trên trang htttsv.hoasen.edu.vn

– SV có thắc mắc liên hệ anh Vũ Hồng Giáp qua email: giap.vuhong@hoasen.edu.vn

image