Đại học Hoa Sen

Tag: tktt

Bộ sưu tập Đồ án Tốt nghiệp The Gilded Cage – Phạm Hồng Ngọc, sinh viên Ngành Thiết Kế Thời Trang
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Bộ sưu tập Đồ án Tốt nghiệp THE GILDED CAGE Sv PHẠM HỒNG NGỌC Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Bộ sưu tập Đồ án Tốt nghiệp sv Dương Him Lam, Ngành Thiết Kế Thời Trang 2020
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Bộ sưu tập Đồ án Tốt nghiệp Sv Dương Him Lam Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Bộ sưu tập Đồ án Tốt nghiệp REAL Sv Nguyễn Minh Đức, Ngành Thiết Kế Thời Trang
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Bộ sưu tập Đồ án Tốt nghiệp REAL Sv Nguyễn Minh Đức Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Bộ sưu tập PEKING OPERA Sv Nguyễn Võ Minh Anh, Ngành Thiết Kế Thời Trang
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Bộ sưu tập Tốt nghiệp PEKING OPERA Sv Nguyễn Võ Minh Anh Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
BỘ SƯU TẬP MANG THÔNG ĐIỆP THỜI TRANG BỀN VỮNG
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu BỘ SƯU TẬP MANG THÔNG ĐIỆP THỜI TRANG BỀN VỮNG Ngành Thiết Kế Thời Trang Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen xin giới thiệu
MODEL CASTING CALL FOR FASHION CREATION – GRADUATION SHOW 2020
Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen MODEL CASTING CALL FOR FASHION CREATION GRADUATION SHOW 2020 Nhằm hỗ trợ công tác tổ chức sự kiện Fashion Creation – Graduation Show 2020, Trường Đại học Hoa Sen – Khoa Thiết kế Nghệ thuật tổ chức buổi casting dành cho các bạn model chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp với thông tin như sau:

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo