Đại học Hoa Sen
VI EN

Chương trình Thiết kế Nội thất

VISION, MISSIONS, CORE VALUES, AND EDUCATIONAL PHILOSOPHIES

Mục tiêu ngành Thiết kế nội thất, Khoa TKNT, Trường Đại học Hoa Sen

 1. Đào tạo nguồn nhân lực ngành Thiết kế nội thất trình độ cao cho nhu cầu cá nhận, xã hội, và doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, SV có đủ năng lực tư vấn, thiết kế nội thất kiến trúc công trình nhà ở, công cộng, và công nghiệp mà gắn kết với các xu hướng thiết kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
 2. Có khả năng quản lý doanh nghiệp, làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; có khả năng nghiên cứu, giảng dạy; .
 3. Có phẩm chất đạo đức và đầy đủ sức khoẻ.

Programme Objectives

PO1: After finishing the programe, students are proficient in design and management. They are capable of consulting and design various types of private, public and industrial building designs, which adapt to sustainable development standard and resilient to climate changes.

P02: Students possess abilities of entrepreneurship management, self-learning, research, and teaching.

PO3: Students are trained to acquire health and ethical virtues for social and working integration.

Chuẩn đầu ra

 1. Vận dụng kiến thức về xã hội, môi trường, và mĩ thuật vào lĩnh vực thiết kế nội thất.
 2. Có tư duy tổng hợp, so sánh, và phân tích các vấn đề liên quan đến đô thị, kiến trúc, cảnh quan, môi trường xây dựng, nội thất, và ngoại thất.
 3. Có kỹ năng đọc, hiểu, và thể hiện bản vẽ vẽ kiến trúc và kỹ thuật nội thất bằng tay và máy tính.
 4. Hiểu và nắm vững qui trình thiết kế từ giai đoạn nghiên cứu, ý tưởng, phát triển ý tưởng, và triển khai thi công.
 5. Hiểu biết về thực tế kinh doanh nội thất, quản lý dự án và thi công nội thất, có khả năng tự khởi nghiệp.
 6. Kỹ năng tư vấn, trình bày phương án thiết kế về nội ngoại thất kiến trúc, cảnh quan công trình dân dụng và các loại hình nhà ở, công trình công cộng, và công nghiệp.
 7. Kỹ năng thiết kế kiến trúc nội thất đáp ứng các yêu cầu về công năng, kinh tế, bền vững, và thẩm mỹ, phù hợp với người sử dụng và chủ đầu tư.
 8. Kỹ năng sử dụng vật liệu, màu sắc, kết cấu, vật dụng, chiến thuật ánh sáng, giải pháp cảnh quan nội ngoại thất vào thiết kế và trang trí nội ngoại thất.
 9. Kỹ năng thành lập, quản lý và triển khai các dự án nội thất kiến trúc.
 10. Có tinh thần chủ động và trách nhiệm trong công việc, làm việc hiệu quả, hướng đến thiết kế phục vụ cộng đồng và thiết kế bền vững.
 11. Có kiến thức về kinh doanh nội thất, tôn trọng luật bản quyền tác giả và tác phẩm.
 12. Có kỹ năng tự học các kiến thức chuyên ngành khác, để nâng cao chuyên môn, phục vụ cho hướng công việc tự làm chủ tương lai.
 13. Có kĩ năng tương tác nhóm và hòa nhập vào môi trường làm việc tập thể của doanh nghiệp.
 14. Có kỹ năng trình bày ý tưởng và thuyết phục trước hội đổng thẩm định thiết kế và chủ đầu tư.
 15. Có khả năng giao tiếp tiếng Anh với trình độ tối thiểu B1.

Expected Learning Outcomes

ELO1: Apply the knowledge of society, environment and fine art in the field of interior design.
ELO2: Analyze topics related to architecture, landscape, exterior and interior design.
ELO3: Apply professional knowledge in reading, understanding, and illustrating architectural and technical drawings of interior design by hand and computer
ELO4: Apply the process of researching, conceptualizing, developing and executing a design project.
ELO5:  Apply the process of interior business, management, construction and entrepreneurship.
ELO6:  Recommend design solutions to private houses, public houses, and industrial houses in terms of interior, exterior, and landscape.
ELO7: Design interior that meet users’/ investors’ requirements of utility, economical, sustainable, and aesthetics.
ELO8: Design decoration for architectural exterior and interior implementing materials, colors, structures, manufactures, lighting strategy, landscaping solution fluently.
ELO9: Develop an architectural interior project.
ELO10: Demonstrate proactive and responsible working attitude, the ability to work effectively in community design and sustainable design.
ELO11: Apply practical knowledge of interior business and respect author’s right and copyright law.
ELO12: Demonstrate the ability of self-learning and life–long learning to advance professional knowledge and skills for future career path.
ELO13: Demonstrate ability of group communication and integrate the self to team-working environment of companies.
ELO14: Illustrate design concepts impressionably and persuasively with appraisal committee and project investors.
ELO15: Communicate fluently in English with minimum level B1.

 

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

 • Đảm nhận các vị trí từ nhân viên thiết kế đến trưởng phòng thiết kế trong các lĩnh vực ngành nội thất.
 •  Có khả năng tham gia tư vấn – giảng dạy một số nơi như: các trường cao đẳng, trung tâm, câu lạc bộ, các cơ sở hướng nghiệp về ngành nghề​

Khối lượng kiến thức toàn khóa (khóa 2017):  Giáo dục thể chất  (135 tiết) và Giáo dục quốc phòng (165 tiết). Thời gian đào tạo: 4 năm (lộ trình đúng hạn)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH

Tác phẩm sinh viên Ngành Thiết Kế Nội Thất

Xem các tác phẩm sinh viên Ngành Thiết Kế Nội Thất tại đây

image image image image