Sinh hoạt chuyên môn

Khoa TCNH tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn vào chiều thứ 5 cuối mỗi tháng. Nội dung:

– Key notes từ 1 Giáo sư Tiến sỹ đầu ngành trong/ngoài nước

– Các báo cáo nghiên cứu của giảng viên trong Khoa TNCH 

– Các báo cáo của nghiên cứu viên trong/ngoài trường có quan tâm

Đăng ký: kim.nguyenthi@hoasen.edu.vn 

Ngoài ra, mỗi chiều thứ 5 tuần thứ 2 của mỗi tháng, các nhóm NCKH Sinh viên sẽ được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ khó khăn và học hỏi kỹ năng thiết yếu.

Đăng ký và thông tin: ha.dothihong@hoasen.edu.vn

image