Sinh hoạt chuyên môn ngày 01/07/2021

Buổi sinh hoạt học thuật thứ năm tuần này, ngày 01/07/2021 sẽ được tổ chức vào lúc 15h30 với nội dung “The speed of capital structure adjustment for listed frms on Vietnam Stock Exchange: An empirical evidence from the LSDVC approach”.

 

image