FPTS – CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP 2021

Công ty FPTS đang mở đợt tuyển sinh đầu tiên của năm cho Chương trình đào tạo chuyên viên tư vấn tài chính – đợt 1/2021 (Chương trình kết hợp với kỳ thực tập cuối năm) cho các bạn sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp/ vừa tốt nghiệp.

Chương trình dự kiến sẽ diễn ra từ 15/04 – 15/07/2021.

Link chính thức của chương trình để tham khảo: https://bit.ly/DaotaoTuvandautu2021

Brochure thông tin chương trình và về FPTS, xem thêm tại đây và tại đường link sau đây.

 

image