Đại học Hoa Sen

Bất động sản

Mã ngành

7340116

Tổ hợp xét tuyển

A00, A01, D01/D03, D09

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân đại học Ngành bất động sản chuyên ngành Đầu tư và kinh doanh bất động sản có phẩm chất chính trị vũng vàng; có tư cách đạo đức, trách nhiệm với xã hội; có kiến thức cơ bản, hiện đại, thực tế về đầu tư và  kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản; có kiến thức chuyên sâu trong Phân tích, nhận định về Đầu tư và Kinh doanh của thị trường bất động sản; có tư duy khoa học sáng tạo, chủ động và độc lập ở mọi vị trí công tác trong lĩnh vực bất động sản; có năng lực tự học tập, nghiên cứu bồi dưỡng để nâng cao trình độ.

Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

– Kiến thức cơ bản: Cử nhân ngành bất động sản được trang bị kiến thức cơ bản về giáo dục đại cương trình dộ đại học, các khối kiến thức cơ bản liên quan đến kinh tế, quản trị, tài chính và kinh doanh, khối kiến thưc căn bản về tin học và ngoại ngữ.

– Kiến thức chuyên sâu: Cử nhân ngành bất động sản nắm vững được các kiến thức nâng cao, chuyên sâu, hiện đại về:

+ Phân tích tài chính trong định giá và đầu tư bất động sản.

+ Các nghiệp vụ liên quan đến kinh doanh bất động sản.

+ Khối kiến thức liên ngành kinh tế – quản lý – bất động sản.

+ Khối kiến thức bổ trợ liên quan đến đầu tư và kinh doanh bất động sản.

+ Khối kiến thức thực hành và thực tập thực tế tại các đơn vị trong ngành bất động sản.

Có kỹ năng vận dụng các kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực bất động sản:

+ Khởi sự kinh doanh và tạo lập, vận hành các công ty đầu tư phát triển bất động sản; các công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chính sách, kế hoạch, dự án kinh doanh bất động sản;

+ Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn về đầu tư kinh doanh, đầu tư tài chính và dịch vụ bất động sản;

+ Có khả năng phân tích chuyên sâu về các chính sách và thị trường bất động sản.

Kỹ năng

Cử nhân chuyên ngành đầu tư và kinh doanh bất động sản được học tập và rèn luyện về các kỹ năng chuyên môn để có thể sẵn sàng làm việc ở môi trường cạnh tranh trong nước và quốc tế, như:

– Kỹ năng vận dụng thành thạo hệ thống kiến thức chuyên môn:

+ Kỹ năng tạo lập, vận hành các công ty đầu tư phát triển bất động sản, các công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản;

+ Kỹ năng xây dựng chiến lược, tổ chức và thực hiện các hoạt động kinh doanh bất động sản;

+ Kỹ năng lập và thẩm định dự án đầu tư bất động sản, định giá bất động sản và quản lý bất động sản;

+ Kỹ năng thực thi tác nghiệp để thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về thị trường bất động sản;

+ Kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng ngành bất động sản.

+Kỹ năng tư vấn các chính sách về thị trường bất động sản.

– Kỹ năng vận dụng thành thạo khối kiến thức công cụ, phương pháp dành cho nhà quản trị để xác lập cơ sở khoa học cho việc ra quyết định đầu tư, kinh doanh đúng đắn và quản trị hiệu quả trong lĩnh vực bất động sản (kiến thức toán kinh tế, kinh tế lượng, phân tích kinh doanh, nghiên cứu kinh doanh,…).

– Kỹ năng thực hiện các hoạt động nghề nghiệp và công việc một cách hiệu quả:

+ Kỹ năng phối hợp trong làm việc nhóm; kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo và chủ động trong công việc;

+ Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống trong công việc; kỹ năng thương lượng và đàm phán;

+ Kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng xây dựng các mối quan hệ; Kỹ năng quản lý thời gian và tự đào tạo, bồi dưỡng;

+ Khả năng ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra theo quy định của Đại học Hoa Sen.

+ Khả năng sử dụng tin học: theo chuẩn đầu ra theo quy định của Đại học Hoa Sen.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn bất động sản và đề xuất những sáng kiến có giá trị.

– Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn;

– Bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch.

– Có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn.

– Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao.

– Có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề trong lĩnh vực bất động sản.

Khả năng hội nhập và học tập suốt đời

Khả năng sử dụng ngoại ngữ và cập nhật các thay đổi của công nghệ.

Kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, phân tích lập luận đánh giá các quy trình và giải pháp hợp lý.

Kỹ năng lãnh đạo và làm việc theo nhóm, nắm bắt và tổ chức thực hiện công việc độc lập.

Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm thực tế để có cơ hội tự làm chủ trong kinh doanh.

Có đạo đức trong hành nghề trong ngành bất động sản.

Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp

Cử nhân ngành Bất động sản có khả năng làm việc tại các đơn vị trong và ngoài nước như:

– Các tập đoàn, tổng công ty, công ty đầu tư phát triển bất động sản;

– Các công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản;

– Các ngân hàng, các tổ chức tài chính và các quỹ đầu tư;

– Các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến lĩnh vực bất động sản;

– Các viện nghiên cứu và các trường đại học có nghiên cứu và đào tạo về bất động sản;

– Tự lập nghiệp bằng việc khởi sự kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp bất động sản.

– Các lĩnh vực và ngành nghề khác có liên quan.

Tính liên thông ngang và liên thông dọc của Chương trình đào tạo

Hướng đến tương lai xa hơn, Chương trình đào tạo ngành Bất động sản và chuyên ngành đầu tư và kinh doanh bất động sản sẽ mở các Chương trình liên thông:

– Liên thông dọc: giúp người học có khả năng nâng cấp trình độ lên Thạc sĩ, Tiến sĩ;

– Liên thông ngang: các môn học được thiết kế trong Chương trình đào tạo giúp người học có thể học song bằng; chuyển sang ngành khác tương ứng, trước mắt là các ngành trong Khoa Tài chính Ngân hàng hoặc ngành khác ở Trường Đại học Hoa Sen và các Trường khác theo nhu cầu của người học.

Facebook Youtube Tiktok Zalo