Nộp hồ sơ

Tại Sao Nên Học Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh Ở Đại Học Hoa Sen?

Những lý do nên học Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh ở ĐH Hoa Sen

MÃ TRƯỜNG: HSU
MÃ NGÀNH: 8220201
MÔN THI TUYỂN
DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC, TIẾNG ANH, NGOẠI NGỮ 2 (TIẾNG PHÁP)

Ưu thế chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh ở Đại học Hoa Sen

 • Vận dụng thành công các lý thuyết ngôn ngữ và văn hóa vào công tác dịch thuật và giảng dạy ngôn ngữ;
 • Phân tích và biện giải từ nhiều góc nhìn khác nhau các vấn đề phát sinh trong xã hội hiện đại liên quan đến ngôn ngữ và giao tiếp;
 • Trình bày và phản biện kết quả nghiên cứu một cách độc lập, tự tin;
 • Thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng;
 • Ứng dụng một cách hiệu quả và sáng tạo công nghệ thông tin vào giảng dạy, dịch thuật và nghiên cứu.

Bằng cấp: Bằng Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia).

Bạn nên theo học chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh nếu: 

 • Bạn đang là giáo viên tại các trường trung học phổ phông, trung học cơ sở và các trung tâm Anh ngữ;
 • Bạn đang là giảng viên hoặc người muốn tham gia giảng dạy chuyên ngành tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng và muốn nâng cao trình độ, kiến thức;
 • Bạn đang là biên – phiên dịch viên ở các công ty, các tập đoàn đa quốc gia và muốn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực biên – phiên dịch;
 • Bạn đang làm việc ở các cơ quan nhà nước hoặc các đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc các Phòng Công chứng và muốn phát triển nghề nghiệp với bằng cấp cao hơn trong tương lai;
 • Bạn đang làm công tác dịch thuật tự do hoặc tại các công ty, nhà phát hành sách … và muốn phát triển nghề nghiệp với bằng cấp cao hơn;
 • Bạn là sinh viên vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành Giảng dạy và Biên – Phiên dịch năng động, nhiệt huyết và muốn nâng cao trình độ;
 • Bạn là nghiên cứu viên hoặc những người muốn tham gia nghiên cứu tại các viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ Anh;
 • Bạn muốn học tập trong môi trường chuyên nghiệp và được học tập thông qua những tình huống thực tế ở những nơi đang cần giải pháp, với đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm. 

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp chương trình Đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh, người học có khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau:

 • Tham gia giảng dạy, nghiên cứu, quản lý các chương trình đào tạo tiếng Anh tại các các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục và đào tạo trong nước và quốc tế.
 • Chuyên gia, chuyên viên dịch thuật cao cấp và / hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu có liên quan đến giảng dạy và dịch thuật tại các cơ quan / tổ chức nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, và các trung tâm đào tạo trong nước và quốc tế.

“Chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở kết hợp kiến thức lý thuyết nền tảng trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng và văn hóa học với những tranh luận đương đại về tiến trình vận động của ngôn ngữ và văn hóa trong thời kỳ khoa học công nghệ và toàn cầu hóa.

Trên nền tảng đó, cung cấp cho người học những góc nhìn khác nhau về mối quan hệ đa chiều giữa ngôn ngữ, văn hóa, chính trị, kinh tế và công nghệ; từ đó rút ra những ứng dụng cơ bản trong giảng dạy ngôn ngữ, dịch thuật, cũng như các hoạt động giao tiếp.” 

Theo Tiến sĩ Huỳnh Văn Tài, chủ nhiệm chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh