Nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn tại công ty PPL Beauty Invest

Tư vấn viên điều phối học vụ: toàn thời gian, mới tốt nghiệp hoặc kinh nghiệm 1 năm trở lên

Thông dịch viên tiếng Nhật: toàn thời gian, yêu cầu tốt nghiệp CĐ, ĐH ngành QTKD, Ngoại thương hoặc các ngành có liên quan

Thông dịch viên tiếng Hàn: toàn thời gian, yêu cầu tốt nghiệp CĐ, ĐH ngành QTKD, Ngoại thương hoặc các ngành có liên quan

Thông tin chi tiết xem tại đây.

image