THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN CHUYÊN NGÀNH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Vào 14h, ngày 10 tháng 3 năm 2021, tại phòng Hội thảo 901, Hội đồng đã tổ chức thẩm định chương trình đào tạo ngành Bất động sản, chuyên ngành Đầu tư và kinh doanh bất động sản, trình độ Đại học chính quy.

Thành phẩn tham dự buổi thẩm định chương trình đào tạo gồm: Hội đồng thẩm định và ban dự án chương trình đào tạo.

Hội đồng thẩm định gồm 05 thành viên:

  • PGS.TS. Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch Hội đồng
  • TS. Cao Minh Trí – Thư ký Hội đồng
  • PGS.TS. Trần Đình Phụng – Ủy viên Phản biện 1
  • TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoan – Ủy viên Phản biện 2
  • TS. Lê Quang Minh – Ủy viên

TS. Nguyễn Đức Quyền đã trình bày tóm tắt nội dung chương trình đào tạo và quá trình xây dựng chương trình. Sau thời gian nỗ lực làm việc dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu Nhà Trường, sự tư vấn giúp đỡ tận tình của Phòng Đào Tạo, và sự hỗ trợ phối hợp của các khóa, các phòng ban, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp và các đồng nghiệp trong Khoa Kinh tế Quản trị, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của các thành viên trong ban dự án, chương trình đào tạo ngành Bất Động Sản đã được xây dựng và nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ các nhà khoa học, các nhà quản lý doanh nghiệp, các giảng viên,…

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, chương trình đào tạo ngành Bất Động Sản được xây dựng bám sát với sứ mệnh và mục tiêu đào tạo của Đại học Hoa Sen, chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp và xã hội. Ngoài ra, Hội đồng đánh giá cao việc sắp xếp các khối kiến thức, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hội nhập và hiện đại.

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng đặt ra những vấn đề cần điều chỉnh về nội dung: chương trình cần làm rõ nhu cầu đáp ứng thị trường lao động; nên đối sánh với chương trình đào tạo từ các trường khác; làm rõ khối lượng các môn học tự chọn; rà soát tính liên kết giữa chuẩn đầu ra môn học và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. Trên cơ sở các ý kiến của Hội đồng thẩm định, ban dự án đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng.

Ghi nhận sự nỗ lực và cố gắng của ban dự án biên soạn chương trình, Hội đồng thẩm định thống nhất: Chương trình đào tạo đạt yêu cầu về khối lượng kiến thức, kỹ năng, chuẩn đầu ra giúp sinh viên có đủ năng lực và phẩm chất trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao tại các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

                   Hội đồng thẩm định và ban dự án chương trình đào tạo ngành Bất Động Sản

image