Đại học Hoa Sen

Tag: MBA

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
09/06/2021
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của trường Đại học Hoa Sen được thiết kế theo định hướng Thạc sĩ ứng dụng. Chương trình nhằm giúp học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề quản trị doanh...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image