Kế hoạch nộp Báo cáo/ Đề án môn học – Ngành QTKD và QTNL – HK21.1A

Khoa Kinh tế và Quản trị thông báo đến các bạn Sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh và Quản trị Nhân lực lịch nộp Đề án/ Báo cáo TTTN học kỳ 21.1A như sau:

Ngành Quản trị Kinh doanh

 • Báo cáo TTTN: SV nộp báo cáo vào Thứ Tư , 29/12/2021
 • Đề án môn học: SV nộp báo cáo vào Thứ Ba, 28/12/2021

Ngành Quản trị Nhân lực

 • Báo cáo TTTN: SV nộp báo cáo vào Thứ Tư , 29/12/2021
 • Đề án môn học: SV nộp báo cáo vào Thứ Tư, 29/12/2021

Ngày bảo vệ đề án/ luận án (dự kiến): Thứ Tư, 12/01/2022 (dự kiến tại: Cơ sở Quang Trung 1. Thời gian từ 6:45 đến 18:30, sẽ thông báo cụ thể sau)

Địa điểm SV nộp các báo cáo: tại Văn phòng Khoa – Phòng 108 – Cơ sở Quang Trung 2


SINH VIÊN CHUẨN BỊ NỘP BỘ HỒ SƠ THỰC TẬP GỒM :        

 1. 01 Quyển Báo cáo (có ký tên đóng dấu xác nhận của cơ quan)        
 2. 01 Nhật ký thực tập (Người hướng dẫn ký tên các tuần)        
 3. 01 Phiếu nhận xét cơ quan (có ghi điểm, ký tên, đóng dấu)        
 4. 01 Phiếu trao đổi với GVHD phải có chữ ký GVHD        
 5. 02 Phiếu chấm điểm thuyết trình (không đóng vào quyển báo cáo) – BÁO CÁO TTTN : 03 PHIẾU        
 6. 01 Phiếu chấm điểm quyển BC (không đóng vào quyển báo cáo)        
 7. Mang theo USB có chứa file soft Báo cáo tốt nghiệp để nộp file tại Văn phòng Khoa – Phòng 108 – Cơ sở Quang Trung 1      

SINH VIÊN CHUẨN BỊ BẢO VỆ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LƯU Ý:

TRANG PHỤC: Áo dài, Trang phục văn phòng (nữ); Quần sậm, Áo sơ mi (nam)

Tập trung tại phòng hội đồng ít nhất 60 phút trước khi bắt đầu để chuẩn bị các điều kiện cần thiết (chép file dữ liệu vào máy theo từng nhóm để không mất thời gian lên báo cáo) 

  image